Sake--Soho Wines & Spirits






SAKE

    720 ml
Hakutsuru   $9.99
Hakutsuru (1.8L)   $17.99
Chikuha Junmai "Kabuki"   $29.99
Jizake Tenszan Junmai Genshu   $44.99
Hakkushika Junmai Daigingo   $39.99
Hana Kizakura Gingo   $23.99
Itami Onigoroshi   $15.99
Kijuro Tokubetsu Honjozo   $21.99
Kakujo Junmai Gingo   $27.99
Kitaya Junmai   $23.99
Mizbasho Gingo   $26.66
Sawanoi Daikarakuchi Junmai Gingo   $27.99
Sesshu Otokoyama Junmai Dai Gingo   $44.99
Shirakawago Sasanigori (Unfiltered)   $29.99
Yoshi-No-Gawa  "Winter Warrior" Junmai Gingo   $24.99  
       
Alakey Sochu (Barley)   $19.99
Yokaichi Mugi Sochu (Barley)   $19.99
       
       
Return to Spirit Menu