Sake--Soho Wines & Spirits
'


                        


                                          


SAKE/SOCHU

 Note: Please call to check stock.

    720 ml
Hakutsuru   $13.99
Hakutsuru (1.8L)   $20.99
Hakushika Kijuro Tokubetso Honjozo   $26.99
Hakushika Kuromatsu Junmai   $12.99
Hakushika Kuromatsu Junmai Daigingo   $39.99
Shichi Hon Yari Junmai   $29.99
Soto Junmai  Dai Gingo   $49.99
Yuri Masamune   $19.99  
Kuromatsu Nigori (Unfiltered)   $25.99  
       
Yanagita Distillery "Aokage" Sochu (Barley)   $24.99
       
Hakutsuru Plum   $17.99  
Return to Spirit Menu